Menn og kvinner lønn

15. jun 2013 Den øverste rettsmyndighet i Spania har gitt El Corte Ingles tre måneder til å sørge for at kvinner ansatt hos kjøpesentergiganten får lik lønn som menn. I dag er det slik at menn i samme stillinger som damer tjener mer i timelønn. Saken ble brakt inn for retten av fagforeningene CCOO og UGT som er Likestilling i arbeidslivet betyr at kvinner og menn skal vurderes likt ved ansettelser, ha lik lønn for arbeid av lik verdi, ha samme rettigheter til stillings- og kompetanseopprykk, permisjon, like muligheter til kvalifisering etc. Selv om kvinner og menn i Norge deltar på arbeidsmarkedet i nesten like stor grad, har vi lenge hatt et  13. sep 2017 Det er en myte at kvinner får lavere lønn i samme stilling som menn. NHOs Kristina Jullum Hagen mener Norge trenger flere kvinner i heltidsjobber. - Hvis flere kvinner fikk heltidsjobb, ville dette lukke lønnsgapet og det ville være et viktig bidrag til norsk økonomi. Jeg er optimistisk, sier Jullum Hagen.3. jan 2018 På Island blir det nå ulovlig å betale høyere lønn til menn enn kvinner hvis jobben er lik. mparaki greek chat uk Menn og kvinner lønn 4. jan 2018 Som første land i verden har Island innført en lov om likelønn. Det er nå ulovlig å betale en mann høyere lønn enn en kvinne for den samme jobben.Nyhet. – Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Følg oss på Facebook og Twitter! Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den  @politifinnmark: Mann i 50åra siktes for promillekjøring i Hammerfest. Kilde: Tvitret fra Finnmark politidistrikt @politifinnmark. 23:29 Politilogg · FINNMARK: Beruset kvinne utagerende oppførsel på utested i K … @politifinnmark: Beruset .. Får lønn for strevet etter 3000 arbeidstimer på gammel kai. I åtte måneder har fire Det er likelønn i Norge. • ….Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at kvinner og menn ikke har lik lønn for likt arbeid, og at kvinner diskrimineres. Men det er ikke tilfellet. Det er, og har svært lenge vært, 

8. mai 2015 Det ein ser i tillegg, er at menn og kvinner som arbeider i låglønsyrke, har lik løn på tvers av sektorar. Om UNIO og sjukepleiarane fekk gjennomslag for eit kvinnelyft, ville det tyda at ufaglærde menn vil få lægre lønn enn ufaglærde kvinner. Også Likelønskommisjonen vedgjekk at det var lik løn for likt arbeid 17. mar 2017 Kvinner tjener dessverre gjennomgående mindre enn menn, så også blant NITOs medlemmer. Vi ser at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Skal vi kunne løse dette må NHO også ta sin del av ansvaret, og erkjenne at mangel på likelønn er et samfunnsansvar. 5. des 2017 Tall fra SSB i dag viser at i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Siden år 2000 har vi sett en bedring fra 83,5 til. 86 prosent, men vi er langt unna målet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Hadde det vært akseptert om det var menn som hele tiden fikk lavere 9. apr 2013 For å se hvor mye en slik økning i premien for kvinner betyr, er det i. Tabell 1 og Tabell 2 foretatt beregninger på premien i grunnmodellen og standardmodellen ut fra at det skal betales 17 prosent mer i premie for kvinner enn for menn. Tabellene viser at effekten av økt premie varierer med lønn og mellom  mujeres en avila noticias Menn og kvinner lønn Størst forskjell i timelønn for ledere. I alle de ni presenterte yrkesgruppene hadde kvinner lavere gjennomsnittslønn enn menn i EU i 2014. Dette var også tilfelle i de aller fleste medlemsland. De største forskjellene i timelønn (23 % lavere lønn for kvinner enn menn) var blant ledere. De minste forskjellene var i kontoryrker 8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for  28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben.7. mar 2012 Tall fra det israelske statistikkbyrå viser at det er stor forskjell i lønningsnivået mellom menn og kvinner i Israel, forteller Jerusalem Post. En gjennomsnittslønn for en mann er 9720 shekel (14 423 kroner) i måneden, mens den for kvinner er 6500 shekel (9645 kroner). Til tross for dette store skillet, forteller 

Kvinner skyr konkurranse - Universitetet i Stavanger. Menn og kvinner lønn

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, 17. okt 2014 Selv er jeg ganske på hugget når det gjelder å stille krav til lønn på et jobbintervju. Jeg tror at kvinner må våge å stille høyere krav under lønnsforhandlinger, selv om mange kvinner kan føle det er ubehagelig å snakke med arbeidsgiver om lønn. Menn har en tendens til å gutse litt mer og det vinner man  Om mannen byttes ut med en kvinne, går lønnen ned til 5500-6500 kroner. Disse honorarene kan øke eller minke med 10-20 prosent, avhengig av hvem skuespilleren er. For mer avanserte sexscener, kan lønnen stige betraktelig. - For den rette jenta, uansett hva det er, kan handlinger som den første analsexscenen eller Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin. I tillegg gjør kvinner fortsatt de fleste ulønnede  amor en linea gratis argentina Menn og kvinner lønn 13. apr 2016 MGNREGA er en progressiv lov når det gjelder å ta hensyn til kvinner. Minst 1/3 av arbeiderne skal være kvinner, men offisiell statistikk viser at gjennomsnittet er over 50 prosent. Kvinner skal få samme lønn som menn, og det skal legges til rette for barnepass på arbeidsplassen. women-and-work-in-India. 28. mar 2017 Dette kan være grunnen til at disse yrkene har noe lavere lønn enn yrker i andre deler av arbeidsmarkedet. Når disse da er kvinnedominerte, bidrar det til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre. Mannsdominerte yrker er gjerne i privat sektor, forklarer hun. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Journalen Meg selv har ikke skjønt hva lik timelønn betyr. Det at kvinner og menn har lik timelønn betyr at til tross for at mange menn tjener veldig bra og derav mer enn kvinner, så er det såpass mange menn som tjener mindre enn gjennomsnittskvinnen. Alt i alt er blir da den gjennomsnittslige timelønnen mellom menn og kvinner lik.

11. nov 2013 Sjå mellom anna NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Horisontal og vertikal segregering er omgrep som gjerne blir brukte for å forklare forskjellane i arbeidsmarknaden. Horisontal segregering betyr at kvinner og menn har ulike yrke, og at dei jobbar i ulike bransjar og sektorar. Desse kjønnsskilja er samanfallande 9. jun 2006 De første kravene om likelønn i industrien ble lagt fram av kvinnelige arbeidere i 1880 og 90-årene. Det skulle gå 80 år før LO og N.A.F. inngikk en såkalt rammeavtale om likelønn mellom kvinner og menn i 1961. Ikke før 1947 tok Sosialdepartementet initiativet til en kartlegging av kvinners og menns lønn. 13. feb 2017 Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt Kommunikasjonsforeningens lønnundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer i arbeid i desember 2016. Undersøkelsen ble Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sier Abrahamsen. En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil  trouver un site de chat gratuit Menn og kvinner lønn Men selv i 2007 – mange tiår etter de første kravene om likelønn kom – ser statistikken dyster ut. Kvinner tar utdanning og flokker ut på arbeidsmarkedet som aldri før. Likevel står lønnsgapet mellom kvinner og menn stille på rundt 15 prosent. Når jeg viser til dette tallet, er de fleste jeg snakker med enige: Vi trenger gode,  11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.gert, både ved at kvinner og menn fortsatt i betydelig grad velger ulike utdanninger og arbeider i ulike yrker, næringer og sektorer. Alderspensjonen, som reflekterer en persons deltakelse i arbeidslivet, er betydelig lavere for kvinner enn for menn. I 1. halvår .. lene i faktisk utbetalt lønn bli større enn det som er presen-.

13. aug 2017 To bransjer utpeker seg i positiv retning, nemlig barnehagesektoren og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.1. jul 2013 Kvinnelige mellomledere tjener nemlig 14 prosent mindre enn menn i samme bransje, viser en ny undersøkelse. I noen bransjer har forskjellene økt det siste året. – Bedrifter må lage konkrete planer for hvordan de vil utjevne ulikheter i lønn mellom kjønnene, oppfordrer Jan Olav Brekke i Lederne. Fokus på  5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.19. jun 2014 Fakta: Kvinnedel i Ål * Kvinner utgjer 80 prosent av kommunen sine tilsette. * På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 57 prosent kvinner. Fire kvinner og tre menn. * På mellomleiarnivå er det 65 prosent kvinner, 22 kvinner og 12 menn. * Gjennomsnittleg løn for mellomleiar er for kvinner 502.500 kroner  application rencontre ado gratuit Menn og kvinner lønn Hva er «lønnsgap». • Forskjell i lønnsinntekt mellom kvinner og menn. – Lønn som faktisk utbetales. – Lønnsgap ca. 35 %. • Forskjell i lønn som heltidsekvivalenter. – Dersom alle jobbet heltid. – Lønnsgap 13,5 %. • Justert lønnsgap. – For eksempel innenfor samme sektor, samme yrke og samme alder. – Mindre lønnsgap  21. okt 2003 I Aftenposten 13. oktober ser vi at kvinner ligger nesten 100.000 kroner bak menn i gjennomsnittlig inntekt. Det er flott at Aftenposten setter søkelyset på problemstillingen. Og vi har faktisk et verktøy som kan bidra til at lik lønn for arbeid av lik verdi blir realisert. - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og iden for jobb og karriere i Norge.

For 18 timer siden Kristian Tonning Riise har gått av som leder for Unge Høyre etter at det har kommet flere varsler mot ham om seksuell trakassering. Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Undersøkelsene gjelder 13. jan 2005 Hun tror heller ikke kvinneinnrykket vil påvirke lønnen i særlig grad. - Læreryrket har blitt et kvinneyrke, og lærerne har de siste årene fått et lønnsløft. Dette ble først og fremst gjort for å rekruttere og holde på flere gode lærere. At kvinner får lavere lønn enn menn, henger sammen med trenden fra gamle  1 Paper til konferansen i Nordisk netværk for Professionsforskning i Aarhus den oktober Preferanser og kjønnsforskjeller i profesjoner: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Hensikten.Opp gjennom historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom. no conocerse a uno mismo Menn og kvinner lønn Tewodros Aragie Kebede (pictured) and Kristian Takvam Kindt has contributed with a chapter in a book about the politics of written languages in the Arab world. Focusing on Egypt and Morocco, the authors combine large-scale survey data on language attitudes with in-depth analyses of actual language usage and explicit  17. okt 2016 Likelønn handler om mer enn lik lønn for likt arbeid. Det handler om at kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Det samme gjelder lærerne som To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år. Sjekkboks ikon. De som jobber i Oslo fylke tjener mest. Sjekkboks ikon. Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 2 515 mot 668. Sjekkboks ikon. De som er i alderen 40-44 har høyest inntekt. Sjekkboks ikon. I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 

25. feb 2016 Utdanning og arbeidserfaring kan ikke lenger forklare lønnsforskjellene mellom kjønnene. Likevel er gapet mellom menn og kvinners lønn nesten like stort som for 20 år siden.14. aug 2008 Likestillingskommisjonens utredning Kjønn og lønn (1) presenterer en bred gjennomgang av fakta og mulige årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et viktig og verdifullt grunnlagsdokument for å styrke arbeidet med likelønnsrettede tiltak, mener  1. feb 2017 Nesten halvparten av lønnsforskjellen kan forklares av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det viser den nye indikatoren for kjønn og lønn fra CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning. Kvinner er blitt likere menn, særlig i arbeidsmarkedet. De tar mer utdanning, er yrkesaktive i større deler av livet, også når Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? : om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Navn: Abrahamsen, Bente (aut). Publisert: xx#, 2013. Omfang: S. 95-106. Overordnet post: Profesjonsstudier. 2. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: lønn · lønnsforskjeller · karrierevalg · kvinner · menn. historiska kontaktannonser Menn og kvinner lønn Men den neste oversikten er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner: Mens bare 13,9 prosent av mennene jobber deltid, er det hele 34,7 prosent av kvinnene som gjør det. ** Oversikten og statlige jobber. Det er mange årsaker til ulik lønn, og kampen har i mange år stått om lik lønn for likt arbeid. 15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Illustrasjonsfoto: Skjalg I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn.

Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø; Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen; Fleksitidsordning; Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant 4. jan 2018 Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb. karriereløp blant kvinner og menn i det norske forskningssystemet, med vekt på utviklingstrekk de siste ti år. . tall og figurer som viser fordeling av menn og kvinner i norsk forskning, ved universiteter og høgskoler, Det er imidlertid store nasjonale variasjoner i sosial status og lønn på dette nivået og med hensyn til.9. jun 2010 En av tre ledere i Hedmark og Oppland mener menn fortjener mer lønn enn kvinner rett og slett fordi de jobber mer. a gratis dejting apparat Menn og kvinner lønn 23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn. 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). – Dette er trist lesning, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.Jobben har lagt premissene for resten av livet, og for omfang av og tidspunkt for ansvar og omsorg for familien. Fortsatt er det yrker der menn beordres rundt og familien følger med på lasset. Og fortsatt er menns høyere lønn – og viktigere jobb – et hovedargument for at det er kvinner som må ta permisjoner og deltid.

12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er Kvinner og menn. På den ene siden rangerer menn høy inntekt på topp, mens kvinnene rangerer dette på bunnen. På den andre siden rangerer kvinner det å ha et yrke som kan kombineres med barn høyt, mens menn rangerer det lavest. Instrumentelle verdier er delt mellom lønn (menn) og sikkerhet (kvinner)  8. mar 2016 En mann tjente i gjennomsnitt 46.200 kroner i måneden i fjor. På samme tid tjente en kvinne 39.800 kroner i måneden. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinner tjener dermed 86,1 prosent av det en mann tjener, skriver avisa Stavanger Aftenblad. Året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent 8. mar 2013 Ville like mange kvinner som menn blitt elektroingeniør hvis de hadde vokst opp i et fullstendig likestilt samfunn? Ville like mange menn som kvinner blitt jordmor? Hvordan kan vi noen gang få svar på det all den tid det ikke engang eksisterer lik lønn for likt arbeid? På den annen side: Hvorfor oversvømmes  site dating gratuit windows 10 Menn og kvinner lønn 4. mar 2017 Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser den laveste lønnsveksten målt på 2000-tallet. I Akershus er veksten lavest blant menn. kvalitetsmedarbeideme er det ei prosentvis kjønnsfordeling på 45-55 mellom kvinner og menn. Det er grunn til å stille spørsmålet: Er industrien bygd opp med en forståelse om at den skal fungere med et kvinnelag som er kjennetegna med lav lønn, ofte akkordlønn, hyppige permitteringer, monotont arbeid med fare for 8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det 

Dømt til å betale menn og kvinner lik lønn - spaniaavisen.no. Menn og kvinner lønn

31. okt 2008 Menn har generelt bedre lønn enn kvinner, men det finnes yrker hvor kvinner tjener bedre. Kvinnelige jurister, demonstratører og fritidsledere får alle bedre betalt enn sine mannlige arbeidskollegaer, melder Aftonbladet. I alle fall til å begynne med. Få den lønnen du fortjener · Kle deg riktig på jobben · Slik 15. okt 2016 LeserbrevVerden over markeres «Equal pay day» for å peke på den uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt, men det handler om at kvinner og menn skal få lik lønn basert på utdanning, kompetanse og ansvar. At kvinnedominerte yrkesgrupper tjener  29. apr 2015 Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den katolske kirke. Samtidig vil han Den andre er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I meldingen tar Regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta  french male look Menn og kvinner lønn 29. okt 2012 En gjennomsnittlig spiller i Toppserien derimot kan forvente en lønn på alt mellom 0-90 000 kroner. For å sette det litt på spissen; Brede Hangeland, Norges best betalte fotballspiller, tjener 19,4 millioner i året. Det er 216 ganger så mye som de best betalte jentene tjener. Hallo, ringer det noen bjeller om at  For 42 min. siden Politiet ønsker tips om savnet mann · NRK Nordland. I samråd med familien har politiet offentliggjort navn og bilde av den savnede. Den savnede heter Kurt Eilertsen, han er 59 år og er hjemmehørende i Bodø. Han er rundt 185 centimeter høy, slank kroppsbygning og har grått hår. Politiet ønsker også tips For 53 min. siden lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes. Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte 

16. okt 2016 Kronikk. Ulik lønn for likt arbeid. Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene. Ikke lik lønn: I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne 86 : Gorm Kallestad, NTB Scanpix Forskjellen mellom kvinners og menns lønn er vedvarende. For hver krone mannen tjener, tjener kvinnen 86 øre. For utdanningsgruppene med 4-års utdanning er det verre – da tjener kvinnen 80 øre for hver krone mannen tjener. Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Reell likestilling  17. sep 2011 De danske forskerne har, sammen med forskere fra University of Hawaii, sett på årsakene til hvorfor menn har høyere lønn en kvinner. Ikke like trygghetssøkende. Resultatene fra den danske undersøkelsen viser at det kun er minimale forskjeller i hva menn og kvinner får i lønnsforhøyelse når de går inn i 7. mar 2017 I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns; Kvinner tjente i snitt 338.900 og menn 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig i 2014; Selv om Norge har både kvinnelig statsminister, LO-leder og NHO-leder, er rundt 2/3 av alle ledere menn; 35 prosent av kvinnene jobber  opplevelser med kjæresten jubileum Menn og kvinner lønn 22. aug 2008 Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag. * Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet. * Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. * Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn. I; Hoveddelen i årets vedlegg er en rapport med en bred kartlegging av kvinners og menns helse. II og III; Indikatordelen tar for seg sentrale temaer som sysselsetting, lønn, inntekt og makt med nøkkeltall for de siste 20 årene og en kortfattet analyse av hvert av temaene. I rapporten kommer flere interessante paradokser til 17. feb 2004 Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har stått tilnærmet på stedet hvil de siste fem årene. Det viser tall fra lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Kvinners lønn utgjorde 83,6 prosent av menns lønn i 1998, mens andelen i 2002 var på 83,9 pros.

Nå det blir forbudt å betale kvinner, og menn forskjellig på Island. Fra 1. januar ble det ulovlig på Island å betale en mann høyere lønn, enn en kvinne som har den samme jobben. Island blir dermed det første landet i verden som lager en lov som forbyr arbeidsplasser å forskjellsbehandle kvinner og menn når det kommer til 9. mar 2015 Om du er mann eller kvinne, det er av liten betydning. Dessverre viser statistikk at det er et flertall av kvinner som velger å bli sykepleiere, hvilket gjør menn mer ettertraktet. Jeg liker heller ikke at det er menn som stikker av med lederjobbene, og at vi får høyere lønn. Det er forvorpent! Men kan dette ha noe  PRAT OM PENSJON: Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme. Snakk om dette med partneren din, er rådet fra ekspertene. FOTO: Alena Ozerova / Shutterstock. Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn. En av de største 8. nov 2016 I Norge, som i mange andre land - for eksempel i USA - har lønnsgapet mellom menn og kvinner avtatt betraktelig, mens andelen kvinner i lederstillinger har økt. Fulltidsarbeidende kvinner i det norske arbeidsmarkedet har i dag en lønn som er cirka 80 prosent av mannens, og forholdstallet er det samme  be2-jp106 Menn og kvinner lønn En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de  Kongressen krevde at kvinner og menn skulle ha like rettigheter og lik lønn. Det tyske sosialdemokratiske partiet fikk avgjørende innflytelse på Internasjonalens politikk, og partiets kvinnepolitikk, anført av Clara Zetkin, skulle de neste to tiårene få stor betydning for tilsvarende partier i andre land. Klassedelt kvinnesak.8. mar 2007 Lik utdanning er ikke synonymt med lik lønn, og det er fremdeles vesentlige forskjeller i timelønn mellom kvinner og menn. Likelønnskommisjonen er i full sving med å analysere fenomenet.

17. jan 2017 I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger. Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent. Stavanger var For 1 time siden Stillingsbrøk: 100%; en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling; lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. 17. mar 2017 NITO-president Trond Markussen mener forskjellen i begynnerlønn er det mest oppsiktsvekkende i tallmaterialet. – Vi ser helt klart at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Noe kan forklares med hvilke bransjer de går til, men det er også ting som ikke kan forklares, sier han.14. nov 2008 Kvinner er dårligere lønnsforhandlere enn menn, ifølge en svensk-amerikansk studie. Kvinner blir ofte underlegne når de forhandler med menn om lønn. Årsaken kan være at kvinner ubevisst senker sine forventninger når motparten er menn, skriver Dagbladet. Flere og flere av oss er single, og velger å  leute kennenlernen osnabrück Menn og kvinner lønn 11. jul 2014 Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Hestnes viser til at det uansett er en tendens til at menn tar igjen kvinnenes lønnsforsprang mellom oppgjørene. Forklaringen er at det ansettes flere menn, og fordi lønn brukes som et  6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig 5. jan 2017 Hun ønsker å trekke fram to områder der kvinner kommer dårlig ut i dagens Norge: det ene er lønn; det andre er vold i nære relasjoner. Kvinner har kun 67 prosent av menns inntekt. – Kvinner tjener mindre per time enn menn gjør. Ifølge SSB var kvinners andel av menns lønn 86, 4% i 2015 hvis man ser på 

18. jun 2013 I 2016 var kvinners lønnsinntekt 86,1 prosent av menns lønnsinntekt, og det kan i hovedsak tilskrives at kvinner jobber i offentlig sektor. Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid 8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner. 12. okt 2017 likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske. ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og. bruk av helsetjenester.hun betrakter som god lønn er atskillig lavere enn det hennes mannlige kollegaer anser tilfredsstillende. En ny undersøkelse viser nemlig at både kvinner og menn er uenige i påstanden om at menn skal ha førsteprioritet til stillinger når det er arbeidsløshet, og at arbeidsløshet i høyere grad påvirker kvinnenes selvrespekt  starcraft 2 relazioni pericolose Menn og kvinner lønn 20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter. 4. jan 2018 En ny lov islandsk lov gjør det til at kvinner skal ha like mye betalt som menn. Denne loven trådte i kraft 1. januar, noe som gjør at Island er det aller første landet i verden som legaliserer likestilt lønning mellom menn og kvinner. I følge flere medier er det slik at selskaper som har mer enn 25 ansatte er 5. des 2017 Høyere lønn og større forskjeller i privat sektor. I privat sektor tjener ansatte med høyere utdanning bedre enn i offentlig sektor. Det er også i privat sektor at vi finner de største forskjellene på kvinner og menn. Kvinner ansatt i offentlig sektor tjener i gjennomsnitt 44 000 kroner i måneden. Dette er 87 prosent 

8. mar 2017 Norske kvinner kjemper fortsatt for lik lønn for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn, 40 prosent jobber deltid, mange ufrivillig, ni av ti minstepensjonister er kvinner. Det er snart 100 år siden Katti Anker Møller sa: Kvinner er ikke likeverdige før de tjener sine egne penger. Kanskje jeg 8. nov 2011 For fremdeles har kvinner lavere inntekt enn menn, påpeker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i planen. Årsaken er at kvinner har kortere arbeidstid, at kvinner er noe mindre yrkesaktive enn menn og at kvinner i gjennomsnitt har lavere timelønn. De fleste minstepensjonistene er  Men, kan det være slik som noen hevder at denne sjenerøse familiepolitikken kan ha en negativ effekt på kvinners lønns- og karriereutvikling? Er det den lange svangerskapspermisjonen, og det faktum at det er kvinner som benytter den som er avgjørende for at vi har lønns-forskjeller mellom kvinner og menn i Norge?5. mar 2017 Det skiller 44 prosent mellom menn og kvinners bruttoinntekt i Enebakk kommune. Differansen er likevel mindre enn det som er er ingen nyhet at… online chat Menn og kvinner lønn 12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver  7. aug 2014 Flørting hjelper kvinner opp og frem i karrieren, ifølge en ny studie. Det fungerer derimot motsatt for menn.8. mar 2017 Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør. I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor. Sistnevnte medfører at de ikke får med seg opparbeidet pensjonsopptjening gjennom jobben når de slutter.

Kvinner og menn i Europa. Menn og kvinner lønn

8. mai 2015 Årets studentundersøkelse fra Universum, hvor 14.000 studenter deltok, viser at mannlige studenter i gjennomsnitt forventer 10,3 prosent høyere lønn enn kvinnene etter endt studier. Den ventede startlønnen for menn er på 475.693 kroner, sammenliknet med 431.011 kroner hos deres kvinnelige 14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. 15. feb 2011 Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at kvinners lønn utgjør 84,7 prosent av menns Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og  badoo ponferrada jakobsweg Menn og kvinner lønn og endre den tradisjonelle husmorrollen. Mange kvinner hadde selvfølgelig vært i lønnet arbeid før 1970-tallet også. Det som var nytt, var omfanget av dette. Da ønsket også mange småbarnsmødre lønnet arbeid. Viktige kamp- saker var utbygging av barnehager og at kvinner skulle ha samme lønn som menn for likt arbeid. Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB Lønns– og personalstatistikk for sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Alle tall er hentet fra KS' PAI-register og er per 1. desember. Publisert 16.03.2016. Per 1. desember 2015 var det total 1921 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1133 kvinner og 788 menn. Med sektorleder 

16. mar 2012 Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at menn tjener mer enn kvinner. Mye mer. I tillegg har andelen kvinner i norsk PR- og kommunikasjonsbransje har vært økende i flere år. 29. feb 2012 (Oslo 29. februar 2012) Mens menn bytter jobb for å øke lønna, søker kvinner ny jobb på grunn av.18. okt 2016 Mener menn og kvinner forskjellsbehandles i lønn. – Det er alvorlig hvis det skjer i Verdal kommune, sier ordfører Bjørn Iversen. Ordfører Bjørn Iversen ble budt på kake og hørte interessert på hva Rita Lande, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Verdal, Lise Heggdal, leder i Fagforbundet Verdal  amistad con mujeres mayores de 50 años Menn og kvinner lønn 16. des 2017 Gjennom flere tiår har kvinner kjempet for lik tilgang, like muligheter og like vilkår som menn på de fleste arenaer – også idrettsarenaen. Likevel er det i år 100 millioner kroner forskjell i lønn blant kvinnelige og mannlige eliteutøvere. Det er et tap for oss som ser på idrett, for de som jobber med idrett, Ved NTNU tilfaller 32 prosent av lønnsmassen kvinner. Ved oppgjøret fikk de 34.5 prosent av tilleggene. Betyr dette at høstens lønnsoppgjør har bidratt til mer likelønn. Er dette et skritt i retning av økt likestilling ved NTNU? Å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er et sentralt politisk mål både for sentrale 

7. mar 2017 Blant Storebrands kunder, sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i året – altså 84 kroner for hver hundrelapp menn sparer. . og kvinners gjennomsnittlig månedslønn har minsket fra i fjor, er det fortsatt slik at kvinner kun tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, ifølge CORE.Kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid og inntekt, lønn og pensjon. Publisert 02.09.14 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen. Både arbeidslivet og forholdet mellom arbeidsliv og  Den dagen det er 50-50 antall kvinner og menn i mitt arbeidsfelt så skal eg ta feministene seriøst, men sånn som det er nå så er dei berre ute etter høgare lønn og særbehandling sånn som eg ser det og de får null sympati frå mi side berre fordi dei har blitt født med en vagina. Har også jobbet innan vann og  russiske damer lurer norske menn Menn og kvinner lønn Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra  Etter hvert ga hun avkall på all lønn fra Kinamisjonsforbundet for å kunne være selvstendig. I årevis levde hun kun på gaver fra norske misjonsvenner. Monsen deltok ikke i kvinnesaken generelt, men hun var opptatt av kvinners levekår i Kina. Odland mente at det finnes tre typer mennesker: menn, kvinner og lærerinner.26. jun 2016 Løfgren Casting søker Statist (også Skuespiller) i spillealder 35-60 år til TV-serien "Roeng kommune" i Lillestrøm (Norge).

2. feb 2017 Nesten halvparten av lønnsforskjellen kan forklares av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det viser den nye indikatoren for kjønn og lønn fra CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning. Kvinner er blitt likere menn, særlig i arbeidsmarkedet. De tar mer utdanning, er yrkesaktive i større deler av livet, også når 15. okt 2012 Fortsatt er det slik at kvinner jobber mer deltid og har flere perioder utenfor arbeidslivet enn menn. De har også en lavere timelønn. Over et livsløp akkumuleres det til en ikke ubetydelig sum, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Samlet sett tjener kvinner bare 60 prosent av det menn  Kvinners andel av menns lønn 2003. 2005. 2007. 2009. Figur 20: Gjennomsnittelig inntekt for kvinner og menn og kvinners andel av gjennomsnitt for menn. Undersøkelsen for 2009 viser at den gjennomsnittelige inntekten på tvers av alle stillings- kategorier for kvinner ligger på 59 prosent av den gjennomsnittelige For 1 time siden For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. • Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen • Fleksitidsordning • Muligheter for Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med  g gratis tjenester Menn og kvinner lønn 12. aug 2017 Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av hva menn tjener, uavhengig av bransje og stilling. Overraskende likt i industrien. To bransjer utpeker seg imidlertid når det gjelder likelønn: Barnehagesektor og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre  19. mai 2017 SIER IFRA: Hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker krever at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere i Ringsaker kommune blir utjevnet. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND. Kvinnelige ledere har 100.000 mindre i lønn enn menn. Kvinnelige ledere i Ringsaker Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010.

28. apr 2011 Kvinner i bygg- og anleggsbransjen tjener bedre enn menn i samme bransje.13. mai 2016 Tre av ti ledere er kvinner. En av ti toppledere er kvinner. 60 prosent av studentene er kvinner. Kvinner velger tradisjonelle yrker innen omsorg, med lav lønn og status. Kvinner tjener i snitt nærmere 20 prosent mindre enn menn. 50 prosent av kvinnene jobber deltid, noe som forstyrrer mulighetene for  9. okt 2017 Menn har høyere pensjon enn kvinner. Ingen overraskelser her. Men hvorfor er det slik? Mange har nevnt følgende årsaker: Mannsdominerte yrker har høyere lønn ( ingeniører) og kvinnedominerte yrker har lavere lønn ( lærere); Det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som har samme 8. mar 2016 Lik lønn for kvinner og menn. (FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix). Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske  foto donne intimo Menn og kvinner lønn 1. nov 2015 Det er omtrent like mange kvinner og menn som tar økonomisk-administrativ utdannelse på masternivå. Likevel er det store lønnsforskjeller når de kommer ut i arbeidslivet. – Vår statistikk viser i stor grad at kvinner og menn får samme lønn med lik stilling, bransje og erfaring. Det er de ulike valgene som  18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av Arbeidslivet har forandret seg mye gjennom hundre år. Ved århundreskiftet var det lange arbeidsdager, dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold. Verst var det for kvinnene som hadde lavere lønn og ofte dårligere jobber enn det menn hadde. På landsbygda og langs kysten deltok både menn, kvinner og barn i arbeidet som 

«Årsaken til at kvinner vil ha seg frabedt feministmerkelappen kan være flere. Én kan være at det ikke lenger er så mange synlige saker å kjempe for. Jenter har i teorien samme rettigheter som gutter til utdanning, jobber med lik betaling, og de føler seg ikke diskriminert. En annen årsak kan være det medieskapte bildet av kvinners arbeidsaktivitet når menns arbeidsaktivitet er “konstant”. .. 52. Figur 6.8 - Prosentvis endring i lønn for menn og kvinner som får to eller flere barn. .. 53. Figur 6.9 - Prosentvis endring i lønnsinntekt fra T-1 til T+6 blant kvinner med lavere og høyere utdanning for utvalget som fikk sitt første barn i  24. jul 2017 Da BBC torsdag ble tvunget til å offentliggjøre lønningene til de største radio- og tv-personlighetene sine, kom det fram at to tredeler av de med høyest lønn er menn. Den best betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel av den høyest betalte mannlige ansatte. – Dette bekrefter mistanken  hombre cobarde y de poco espiritu Menn og kvinner lønn 28. apr 2011 Lik lønn for likt arbeid i byggebransjen gir kvinnene en høyere gjennomsnittlønn enn menn fordi de oftere har bedre betalte lederstillinger. Det er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som har regnet seg fra til at de syv prosent kvinner av 160.000 heltidsansatte i bygg- og  I meldingen tar regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn og den offentlige høringen av utredningen. I meldingen belyses lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og årsaker til dette. Videre gjøres det rede for regjeringens 

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn øker i disse bransjene. Menn og kvinner lønn

på vei, men ikke i mål! Selv om det er gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Norge, er vi ikke i mål. Fortsatt er det forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet. Her skal Venstre fortsette å bygge ned forskjellene. Publisert 8. mars 2012 av Venstre 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Det viser nye tall fra SSB, skriver På Høyden. Valg av fagfelt har stor innvirkning. Nesten halvparten av de yrkesaktive med fullført mastergrad er kvinner. I akademiske yrker er kvinner i flertall. De tjener likevel nesten 20  For vel hundre år siden var det nærmest selvsagt at kvinners lønn skulle være det halve av mannens – om ikke mindre. Tekst: Åse Camilla Skaarer. I 1880-årene begynte Like mange menn som kvinner, så det var tydelig at saken vakte interesse utover kvinnenes rekker! Carl Jeppesen holdt et foredrag som ble møtt med 8. okt 2014 Menn og kvinner starter likt, men etter hvert kommer de økonomiske forskjellene til syne, sier førsteamanuensis Sissel Jensen. Etter hvert faller jentenes lønn relativt til guttenes, og etter ti år i arbeidslivet tjener en gjennomsnittlig kvinnelig siviløkonom vesentlig mindre enn sine mannlige kollegaer. meetic chat single Menn og kvinner lønn 11. jun 2013 JOBBER FOR LIKESTILLING: Prorektor og nyvalgt styremedlem Curt Rice mener det finnes strukturelle årsaker til at menn tjener mer enn kvinner ved UiT og i akademia Onsdag offentliggjorde UiT egne tall som viser at kvinnelige og mannlige professorer har en nøyaktig lik snittlønn på 696.300 kroner. Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel 14. aug 2017 Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

6. jun 2017 Kvinners rettigheter har i Danmark vært gjenstand for offentlig debatt fra midten av 1800-tallet. Danske kvinner fikk stemmerett i 1915. Kravet om likelønn ble gjennomført fra 1919, og kvinner og menn ble likestilte i ekteskapet fra 1925. Som i flere andre europeiske land oppstod det en ny kvinnebevegelse i Lønn 1 000 kr - HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister til en Våre spørreundersøkelser viser at de aller fleste mener kvinner bør tjene likt som menn. Flere kvinner har lederroller og i 2030 vil kvinnene dominere18. mar 2012 Menn er mer opptatt av lønn enn trivsel. For kvinner er det omvendt. Hvordan er det med deg? Si din mening. o bästa dejtingen Menn og kvinner lønn 26. aug 2010 Fagstoff: Når et barn blir født blir det gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkivet og i sosiale grupper som kvinne eller mann. Sjekk hvor stor lønnsforskjellen er mellom kvinner og menn. Ulik lønn for likt arbeid. LØNNSTAPERE: Kvinner taper mest i yrker med høyere utdanning. Foto: FOTO: GettyImages. Linn Merete Rognø. Publisert 13.04.16 Oppdatert 13.04.16 4. jan 2018 Island innfører likelønn – ulovlig å gi menn mer lønn enn kvinner Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb.

3. feb 2010 Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn,  15. nov 2017 ut at noen av ulikhetene skyldes at menn jobber mer overtid enn kvinner. Kvinnene har høyere utdanning enn de mannlige medlemmene, og det bidrar til å redusere forskjellene noe, forklarer Falkum. Etter å ha kontrollert for 11 ulike forhold, som bransje, alder, bonuslønn og bedriftenes størrelse, klarte Dette fører til at lønna går opp og at antallet kioskansatte øker. Oppgave 2. Det er en rekke ulike årsaker ril at kvinner har lavere lønn enn menn. Kvinner jobber i større grad i bransjer med lav lønn, og i større grad i offentlig sektor, der lønnen gjerne er lavere enn i privat sektor. Lønningene er også gjerne lavere i yrker der  lycos chat wont load Menn og kvinner lønn 10. okt 2016 Lønn pr. stillingskategori. Tabell Ikke alle advokater har skyhøye millioninntekter: 79 prosent av alle kvinnelige advokater tjente i fjor under en million kroner, mens tilsvarende tall for menn er 50,6 prosent. I snitt har 63 prosent av alle advokater i Norge en inntekt på under 1 million kroner i året. Andelen som  Andelen ansatt i ulike grupper som ønsker endret arbeidstid, forutsatt tilsvarende endring i lønn. Prosent. Deltid Heltid Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Andel som ønsker Økt arbeidstid: Norge 23 28 22 4 5 3 Sverige 22 22 22 3 3 2 Andel som ønsker redusert arbeidstid: Norge 5 5 5 18 15 24 Sverige 5 5 5 20 18 26 Kjønn og lønn. Ifølge den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør kvinners timelønn 88 prosent av menns, her illustrert av CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning. En av årsakene er at det er flere menn enn kvinner i de yrkesgruppene som har høyere lønninger, men dette utgjør kun 45 prosent 

Kun US$13,94, kjøp strikket konge dronning brev trykt par hetter, hip hop street wear sweatshirt, hettejakke søppelsuit for høst vinter l / konge for menn fra DealExtreme med gratis frakt nå. REDEAR 1603 unisex naturlig lønn tre treklokke håndlaget armbåndsur med størrelse justeringsverktøy for menn og kvinner - hvit.I flere århundrer har munkene gitt pleie. Man har en tradisjon med menn i omsorgsyrker. Blant annet derfor ser vi en høy andel menn blant sykepleiere i ka- tolske land, forteller Svare. Høyere lønn ikke nok. Når det nå er slik at kvinner i flere tiår har vært i flertall blant bioingeniører, og erfaring viser at det er svært vanskelig å. Det er store forskjeller på hvilken informasjon kandidater av ulikt kjønn skaffer seg før et jobbintervju. – Kvinner er jevnt over bedre informert om selskapet enn menn. Unntaket er på kunnskap om lønn, sier Rut Elise Samuelsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup. Mens kvinner danker ut menn i kunnskap om hva Hei! Tittelen taler for seg selv. Syns det har vært så mye fokus på at kvinner og menn har ulik lønn, men vet dere om noen yrker og helt konkrete undersøk date stamp app for iphone photos Menn og kvinner lønn 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert  Likestilling på dagsorden. I 2007 er det 56 år siden ILO vedtok konvensjonen om. ”lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi”. I 2007 er det 46 år siden LO og daværende NAF inngikk rammeavtale om likelønn. I 2007 er det fortsatt slik at globalt tjener kvinner i gjennomsnitt 50 til 80 prosent av det menn tjener.

skjevfordeling i hvor de jobber. Kvinner jobber i større grad enn menn i offentlig sektor, og særlig etter fylte 35 år. Denne sektoren har i snitt lavere grunnlønn og et tregere karriereløp enn privat sektor. Blant Econas medlemmer i offentlig sektor er det langt flere på medarbeider- eller lavere mellomledernivå enn hva vi ser i Reallønna for en indisk tekstilarbeider (menn og kvinner) er 4452 indiske rupi i måneden,44 45 eller. 80 USD46 i 2012. Delt på antall dager i en måned tjente med andre ord en indisk tekstilarbeider 2,6. USD dagen i 2012. Kvinnelige tekstilarbeidere får ifølge ILO mindre lønn enn menn. I 2012 var. 39 UNDP Bangladesh. Innenriks. Hovedproblemet er at kvinnene i altfor liten grad oppfører seg som menn, mener de. - Jeg tror Gerd-Liv Valla har et poeng når hun mener at større rom for å forhandle om personlige bonuser, vil favorisere menn. Gutta er nok tøffere enn de fleste jentene når det kommer til forhandlinger om både lønn og bonuser, 27. nov 2015 En ingeniørstudent deler sine tanker om likelønn. Da jeg var liten, ville jeg være en av de tøffe damene mamma snakket om. Jeg ble oppdratt med den troen at kvinner og menn var sidestilt, kjønn hadde ingenting å si. Man kom dit man ville hvis man jobbet hardt mot sine mål. Mamma lærte meg at kvinner  vota la foto osè Menn og kvinner lønn Også Simmel pekte på at overgangen til penge- og markedsøkonomi reduserte kvinner til forvaltere av de verdier mannen hadde skapt utenfor husholdet.14 Ifølge Zelitzer Zelitzer finner at i dag, når mange kvinner har lønnet arbeid, synes kvinners lønn å tillegges mindre vekt innen husholdet – også av kvinner selv, som  5. okt 2016 Lønn viktigst for menn. Resultatene viser at en økning i forventet livsløpsinntekt på en prosent øker antall mannlige søkere med omtrent 5 prosent og antall kvinnelige søkere med omtrent 2 prosent. Usikkerhet rundt fremtidig inntekt har også stor betydning for hvilken utdanning man tar. Særlig kvinner 4. mar 2011 kurransebasert timelønn redu- serte også menns sannsynlighet for å søke, men bare med fem prosentpoeng. Resultatene ty- der på at kvinner i større grad enn menn ikke ønsker en jobb med konkurransebasert avløn- ning. Usikkerhet. Hvorfor er kvin- ner så redde for konkurranse- basert lønn? En mulig 

10. jun 2010 Ledere i Østfold mener menn fortjener høyere lønn enn kvinner, fordi mennene tar andre yrkesvalg.5. sep 2013 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at månedslønna for kvinner utgjorde 86,5 prosent av lønna til menn i 2012. Dette tallet er gjennomsnitt for alle yrkesgrupper. I offentlig sektor var kvinners andel av menns månedslønn 88,9 prosent i 2012, mens den i privat sektor var 84,1 prosent i 2012. Vi har en helt  16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre.4. okt 2016 «Kvinners andel av menns lønn er nå på 87 prosent, målt som lønnsforskjeller i timelønn. Fram til midten av 1980-årene var det en kraftig reduksjon i timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn, men i de siste tiårene har utviklingen stort sett stått stille. Årsakene til kjønnsforskjellene i timelønn er mange  chatear con amigos de gratis Menn og kvinner lønn Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over tid ser vi en viss  19. okt 2017 Kvinner i arbeidslivet - posted in Skole og leksehjelp: Kvinner i arbeidslivet Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på 1. Tjener kvinner idag like mye som menn, (Lønn)?? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge 2. Utdanning Har kvinner og menn like muligheter til utdanning?? «Kvinner og Verdsettingsdiskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Likelønnsgapet – kvinners timelønn er 85 prosent av menns – er større i Norge 

18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av 8. jan 2016 Tallene i budsjettproposisjonen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i politiet øker. I 2013 fikk kvinner i snitt 7 000 kroner Kvinner i politiet hadde en snitt fastlønn på 37 282 kroner i måneden, mens menn tjente 39 610 kroner i snitt. I året utgjør denne forskjellen 27 936 kroner. 16. okt 2016 Likelønn handler om å sammenligne kvinners og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingslovens § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik Ser vi på utdanningsnivå og lønn i befolkningen generelt, ser lønnsgapet mellom kvinner og menn ut til være større blant de med høyere utdanning enn de med grunnskoleutdanning. Studier som kontrollerer for faktorer som erfaring, sektor, næring og så videre viser imidlertid at det er størst kjønnsforskjell i lønn blant de  chat mirc italiano Menn og kvinner lønn Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det et stykke igjen til menn og kvinner tjener likt. Det Hvorfor har menn mer lønn enn kvinner? Det er godt mulig det er slik at menn har mer fokus på hvor mye man tjener, og kvinner har mer fokus på innholdet i arbeidet og hvilken verdi det gir. Kvinner  6. mar 2016 Alle vet at menn tjener mer enn kvinner. Men du trodde kanskje at det var før og ikke nå, og at dagens unge kvinner tjener like godt som jevngamle menn. Da må du tro om igjen. NITO, Norges største ingeniør- og teknologorganisasjon, har nylig gjennomført en stor lønnsundersøkelse blant sine medlemmer.Likelønn. Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar- beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Men selv om man tar hensyn til dette, finnes det fortsatt forskjeller, noe som blant.

call and put option values

8. mar 2017 Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som bel …

 
Loan payday site uk